Σχολική Μελέτη

Έχει αποδειχθεί ότι η οργάνωση, η συγκέντρωση, η διάθεση, το περιβάλλον και άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της μελέτης του – την καλή κατανόηση και αφομοίωση της σχολικής ύλης – και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την εξέλιξη του στο σχολείο.

Τα μικρά παιδιά χρειάζονται ούτως ή άλλως έναν ενήλικα ειδικά στην αρχή να τα καθοδηγεί και να τα υποστηρίξει μέχρι να μπορέσουν να πετύχουν το επιθυμητό επίπεδο αυτονομίας. Αλλά ακόμα και μεγαλύτερα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να διαβάσουν μόνα τους, είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών, είτε επειδή δεν μπόρεσαν να μάθουν σε μικρότερη ηλικία το πώς να οργανώνουν το χώρο, το χρόνο τους και την ύλη που έχουν να μελετήσουν.

Μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να βρουν τον «ρυθμό» τους και να αποκτήσουν ανεξαρτήτως μαθησιακών δυσκολιών μία αποτελεσματική προσωπική μέθοδο στο διάβασμα των μαθημάτων τους, ώστε να γίνονται αποδοτικότερα και το κυριότερο πιο χαρούμενα καθώς θα αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους.

Η σχολική μελέτη πραγματοποιείται σε ένα ήσυχο, ολιγομελές μαθησιακό περιβάλλον, όπου οργανώνεται η καθημερινή μεθοδική μελέτη των μαθημάτων των παιδιών, με την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών, που είναι εξοικειωμένοι με την ύλη των μαθητών για την επίλυση οποιωνδήποτε αποριών τους.

Οι μαθητές, λοιπόν, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σχολικής Μελέτης:

 • Έρχονται καθημερινά μετά το σχολείο και διαβάζουν όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας με την επίβλεψη έμπειρου διδακτικού προσωπικού

 • Ετοιμάζουν όλες τις γραπτές και προφορικές εργασίες τους και ελέγχονται γι’ αυτές

 • Κάνουν καθημερινές επαναλήψεις, κυρίως στα μαθηματικά και τη γραμματική και καλύπτουν συστηματικά τα κενά τους

 • Προετοιμάζουν έγκαιρα τα τεστ, τόσο τα καθημερινά, τα τριμηνιαία όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του Ιουνίου

 • Μελετούν τις ξένες γλώσσες του σχολείου

 • Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μαθησιακές δυσκολίες, που τα ταλαιπωρούν και εμποδίζουν την πρόοδό τους

Σε μια εποχή μάλιστα που η οικονομική συγκυρία είναι πιεστική για όλους, οι τιμές έχουν αναπροσαρμοστεί έτσι ώστε να αποτελούν μια προσιτή και κυρίως λογική δαπάνη για την οικογένεια.

Μαθαίνω να Μαθαίνω

Οφέλη της εφαρμογής του QLP TEST – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ στο πρόγραμμα Σχολικής Μελέτης

Μέσω του QLP TEST και του προγράμματος ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ διερευνώνται οι εναλλακτικοί τύποι ευφυΐας που διαθέτει ο κάθε μαθητής και σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότερο αναπτυγμένοι:

α) παρέχεται από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας διαφοροποιημένη διδασκαλία βάσει του εξατομικευμένου μαθησιακού προφίλ κάθε μαθητή και

β) παρουσιάζονται ενδεικνυόμενοι τρόποι μελέτης.

Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», με αποτέλεσμα:

 • Να προετοιμάζεται για τα μαθήματά του δίχως άγχος

 • Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος

 • Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν

 • Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία

 • Να διαβάζει χωρίς να αφήνει κενά στα μαθήματά του

 • Να συστηματοποιεί το διάβασμά του

 • Να έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση