Σχολή Γονέων

Συναντήσεις ενηλίκων και ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες για επίκαιρα θέματα σχετικά με την παιδεία, την οικογένεια, την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον πολιτισμό, τις επιστήμες κ.α.

Η ηλικία των πρώτων 8 ετών ενός παιδιού είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος, κατά την οποία αφ’ ενός μεν διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό δομικά στοιχεία της προσωπικότητάς του όπως πρότυπα, αξίες, συμπεριφορές κ.λ.π., αφ΄ετέρου δε ο εγκέφαλος του παιδιού μπορεί να αφομοιώσει πληροφορίες και γνώσεις με μεγάλη επάρκεια. Εντούτοις, κατά την γόνιμη αυτή ηλικία, η παιδική προσωπικότητα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις πρώτες της σημαντικές προκλήσεις (κοινωνικοποίησης, συναισθηματικές, πρακτικές κ.ο.κ.), καθώς εισάγεται και καλείται να βρει το δρόμο της μέσα από μία συγκεκριμένη διαδικασία αλλαγών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Εν συνεχεία, η προεφηβική και εφηβική περίοδος είναι ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η προσωπικότητα βιώνει σημαντικές σωματικές αλλαγές και συναισθηματικές διακυμάνσεις. Σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία και από το γνώριμο στο νέο μέσω της αμφισβήτησης.

Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν, η μετάβαση από τη νηπιακή στην παιδική και από την παιδική στην εφηβική αποτελεί μια χρονική περίοδο συνεχών αλλαγών που θέτουν συγκεκριμένες προκλήσεις απέναντι στις οποίες καλείται η προσωπικότητα να ισορροπήσει. Όμως, ίσως θα ήταν ακριβέστερο να αναφερόμαστε όχι σε ισορροπία προσωπικότητας αλλά μάλλον σε οικογενειακή ισορροπία λόγω του καθοριστικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο γονέας του παιδιού ως αντίβαρο και παράγων σταθερότητας. Για παράδειγμα, το να μην μετατραπεί η εφηβική αμφισβήτηση σε ρήξη είναι μάλλον θέμα διαχείρισης του γονέα μέσω της συνεχούς στήριξης προς τον νέο. Υπό το πρίσμα αυτό η ευαισθητοποίηση των γονέων πρέπει να είναι δεδομένη και επαυξημένη, καθώς οι δυνατότητές τους και ο ρόλος τους ως προς τη διαχείριση των αλλαγών που καλείται να αντιμετωπίσει το παιδί μπορεί να είναι πιο ενεργός, αποφασιστικός και προληπτικός από ότι έχουν οι ίδιοι κατά νου. Και αυτή η παραδοχή δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από καμία έννοια ενοχικότητας, καθώς όπως συχνά και πολύ σωστά λέγεται «γονέας κανείς δεν γεννήθηκε αλλά είναι κάτι που, και αυτό, μαθαίνεται».

Συνεπώς, σκοπός των σεμιναρίων που οργανώνονται από τη Σχολή Γονέων του Πανδιδακτηρίου UNIVERSALIS, είναι η, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας και ενδυνάμωση του γονικού ρόλου απέναντι στις πολυεπίπεδες προκλήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Η εκάστοτε θεματική των σεμιναρίων αφορά διαχρονικά ή επίκαιρα ζητήματα, τα οποία αναλύονται από ειδικούς με στόχο να παρέχουν στους γονείς υπεύθυνη, αξιόπιστη και επικαιροποιημένη ενημέρωση αλλά και πρακτικούς τρόπους καθημερινής διαχείρισης των ζητημάτων όταν προκύπτουν αλλά και σε στάδιο πρόληψης – προετοιμασίας. Το αποτέλεσμα είναι η εναρμονισμένη και αλληλοσυμπληρωματική παιδαγωγική συνεργασία μεταξύ Πανδιδακτηρίου και οικογένειας.

Τα σεμινάρια της Σχολής Γονέων είναι ανοικτά, εντούτοις ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Συνεπώς, για να ενημερώνεστε έγκαιρα για τα σεμινάρια όταν αυτά ανακοινώνονται και για την διασφάλιση της συμμετοχής σας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ.