Καλωσορίσατε στο Universalis

Το όραμά μας

Το UΝIVERSALIS αποτελεί έμπνευση ανθρώπων με διάθεση προσφοράς στην κοινωνία και αγάπη για την οικογένεια & τα παιδιά. Γονείς και οι ίδιοι παιδιών διαφόρων ηλικιών, όλα τα ιδρυτικά μέλη του Πανδιδακτηρίου μας οραματιστήκαμε την εκπαίδευση ως το διά βίου δώρο σε μικρούς αλλά και μεγάλους, με τόσους τρόπους όσοι και οι άνθρωποι που αγαπούν τη γνώση. Με ιδιαίτερη εκτίμηση στις διαχρονικές αξίες και την παράδοση αλλά με το βλέμμα μας και τη σκέψη μας στραμμένα στο μέλλον. Μέλημα μας να συμπληρώσουμε και να εξελίξουμε τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης και όχι να τις αντικαταστήσουμε, εξατομικεύοντας την εκπαίδευση, με βασική προτεραιότητα να μην αποκλειστεί ποτέ και κανείς από αυτές.

Παιδαγωγική στόχευση

Το Πανδιδακτήριο UNIVERSALIS, όσον αφορά στο παιδαγωγικό του σκέλος, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιου & δευτεροβάθμιου επιπέδου, προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν όχι μόνο στη τυπική υποστήριξη της σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά πολύ περισσότερο σε μια προηγμένη παιδαγωγική επιμέλεια που βασίζεται στην ενίσχυση της ευφυΐας, στην ανάπτυξη των δια βίου δεξιοτήτων των παιδιών και στη δημιουργία αξιών.

Οι τρεις άξονες στους οποίους στηρίζεται η στόχευση, είναι η σύγχρονη και υπεύθυνη μεθοδολογικά παιδαγωγική προσέγγιση, ο σεβασμός της προσωπικότητας και η αξιοποίηση της μαθησιακής ιδιαιτερότητας κάθε μαθητή, καθώς και η στενή συνεργασία με τους γονείς.

Σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση

Ο 20 αιώνας είναι πια μακρινό παρελθόν, και μαζί του, όλοι οι παλιοί τρόποι διδασκαλίας. Τη θέση τους έχουν πάρει η βιωματική μάθηση μέσω παιχνιδιού, εμπειριών και δραστηριοτήτων όπως παιχνίδια ρόλων, έρευνες & παρουσιάσεις, εξιστορήσεις, κατασκευές, τραγούδια, δημιουργική γραφή κ.α.

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, με βάση το ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή, χάρη στη διενέργεια test μαθησιακού τύπου με θεαματικά αποτελέσματα.

Συνεργασία με γονείς

Η στενή συνεργασία με τους γονείς θεωρείται βασικός παράγοντας προόδου και επιτυχίας των παιδιών. Για τον λόγο αυτόν οι γονείς εκτός από την τακτική ενημέρωσή τους, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν σκοπό την εναρμονισμένη εκπαιδευτική λειτουργία εκπαιδευτηρίου και σπιτιού, και την ενημέρωση για σύγχρονα παιδαγωγικής φύσεως θέματα του ενδιαφέροντός τους.