Μέθοδοι

Οι τρεις άξονες στους οποίους στηρίζονται όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, είναι η σύγχρονη και υπεύθυνη μεθοδολογικά παιδαγωγική προσέγγιση, ο σεβασμός της προσωπικότητας και η αξιοποίηση της μαθησιακής ιδιαιτερότητας κάθε μαθητή, καθώς και η στενή συνεργασία με τους γονείς.

Σύγχρονη μεθοδολογικά παιδαγωγική προσέγγιση

Ο 20ος αιώνας είναι πια μακρινό παρελθόν, και μαζί του, όλοι οι παλιοί τρόποι διδασκαλίας. Τη θέση τους έχουν πάρει η βιωματική μάθηση: όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν με το παιχνίδι, την εμπειρία μέσω εργασιών (projects), τη συνεργασία και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων όπως παιχνίδια ρόλων, έρευνα, παρουσιάσεις, τραγούδια, εξιστορήσεις, κατασκευές, δημιουργική γραφή κ.α. Αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε τους μικρούς μας μαθητές στη σύγχρονη εποχή με σύγχρονα εργαλεία με υπεύθυνη υλοποίηση της τεχνολογίας, ήπια και συνετή χρήση των οθονών.

Διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές μας

Χάρη στη διενέργεια test μαθησιακού προφίλ με θεαματικά αποτελέσματα, σε όλες τις εκπαιδευτικές μεθόδους μας και με βάση τη μαθησιακή ταυτότητα του κάθε μαθητή, εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία: οι καθηγητές μας έχουν λάβει εκπαίδευση και εποπτεύονται από τους υπεύθυνους των παιδαγωγικών προγραμμάτων του Πανδιδακτηρίου μας για να διδάσκουν προσαρμόζοντας την διδασκαλία τους στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών της τάξης τους και με ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή παιδοψυχολογική προσέγγιση διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση στη θετική ενίσχυση και στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των παιδιών. H γνώση του μαθησιακού προφίλ των μαθητών μας, σε συνδυασμό με το ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον των αιθουσών στα εκπαιδευτικά πρότυπα του εξωτερικού δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και κλίσεις του μαθητή ώστε να πετύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Συνεργασία με γονείς

Η στενή συνεργασία με τους γονείς θεωρείται βασικός παράγοντας προόδου και επιτυχίας των παιδιών. Για τον λόγο αυτόν οι γονείς εκτός από την τακτική ενημέρωσή τους, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν σκοπό την εναρμονισμένη εκπαιδευτική λειτουργία εκπαιδευτηρίου και σπιτιού, και την ενημέρωση για σύγχρονα παιδαγωγικής φύσεως θέματα του ενδιαφέροντός τους.