ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) UNIVERSALIS

Έχοντας βαθύ συναίσθημα ευθύνης του παιδαγωγικού – εκπαιδευτικού λειτουργήματος και του καθοριστικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερα σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης αξιών, θεσμοποιήσαμε τον σκοπό μας αυτόν με την ίδρυση του Πανδιδακτηρίου σε μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ωφέλειας, με την εγγραφή μας στα Μητρώα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο: 000158903091).

Με συνεργάτες από το χώρο της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της επιστήμης, θεσμικών φορέων κ.α., θέλουμε να αποτελέσουμε για την κοινωνία μία διέξοδο προς το μέλλον και όσα αυτό επιφυλάσσει σε σχέση με την ευρύτερη έννοια της Παιδείας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις που δημιουργούνται καθημερινά γύρω από τις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις.