Εύοσμος, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τη σύγκληση της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. UNIVERSALIS επί της οδού Σωκράτους αρ. 12.