Εύοσμος, Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τη σύγκληση της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. UNIVERSALIS επί της οδού Σωκράτους αρ. 12.