Εύοσμος, Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τη σύγκληση της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. UNIVERSALIS επί της οδού Σωκράτους αρ. 12.