Φιλοσοφία για παιδιά

 • Η φιλοσοφία για τα παιδιά (μάθηση βασισμένη στην έρευνα) προσφέρει έναν τρόπο να ανοίξει ο γνωστικός ορίζοντας των παιδιών μέσω της έρευνας και της εξερεύνησης ιδεών. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι οι ιδέες τους έχουν αξία όπως και οι ιδέες των άλλων παιδιών. Μέσα από τη Φιλοσοφία για τα Παιδιά συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει πάντα να έχουν δίκιο, αλλά χωρίς να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους μαθαίνουν να κάνουν στοχευμένες ερωτήσεις και να μαθαίνουν μέσω της συζήτησης.Οφέλη για τα παιδιά
 • Προσέγγιση βασισμένη στην έρευνα για τη διεύρυνση της μάθησης των παιδιών μέσω της εξερεύνησης ιδεών.
 • Δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους διαπιστώνοντας ότι οι ιδέες τους έχουν αξία σεβόμενοι παράλληλα και τις διαφορετικές ιδέες, που έχουν και αυτές τη δική τους αξία.
 • Συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει πάντα να έχουν δίκιο.
 • Αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση να θέτουν στοχευμένες ερωτήσεις και να μαθαίνουν μέσω της συζήτησης.
 • Όλοι οι μαθητές έχουν πολλές ευκαιρίες έρευνας για πολλά θέματα.
 • Ευκαιρία ελεύθερης έκφρασης και ακρόασης ιδεών χωρίς τον φόβο απόρριψης λόγω “λανθασμένων” απαντήσεων.
 • Η νοημοσύνη τους μεγαλώνει.
 • Παρέχει στα παιδιά που δεν θεωρούνται «ακαδημαϊκού τύπου» ένα ελεύερο εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να ευδοκιμήσουν πνευματικά.
 • Δίνει στα «ακαδημαϊκού τύπου» παιδιά μια ευκαιρία να σκεφτούν «έξω από τα πλαίσια» και να διαπιστώσουν ότι και οι μη ακαδημαϊκοί έχουν εμπνευσμένες ιδέες.
 • Δίνει αξία σε όλα τα παιδιά.

Πως διεξάγεται η εκπαίδευση;

 • Ξεκινά με ένα ερέθισμα.
 • Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους για να θέσουν από μια ερώτηση.
 • Τα παιδιά παίρνουν μια συλλογική απόφαση για το ερώτημα που τους ενδιαφέρει περισσότερο.
 • Η συζήτηση ξεκινάει αλλά δεν περιορίζεται. Ακολουθεί το δικό της μονοπάτι που καθοδηγείται από τις σκέψεις και τις ιδέες των παιδιών, συμφωνώντας και διαφωνώντας, δίνοντας πάντα μία αιτία για την άποψή τους.

Αποτελέσματα για τα παιδιά

 • Μαθαίνουν να σκέφτονται πριν μιλούν και να αιτιολογούν αυτό που λένε.
 • Μαθαίνουν να εκτιμούν τις απόψεις τους και τις απόψεις των άλλων.
 • Μαθαίνουν να μην παίρνουν τα πράγματα προσωπικά και να μη στέκονται αποκλειστικά στη δική τους θεώρηση.
 • Μαθαίνουν τον αλληλοσεβασμό και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 • Μαθαίνουν να μην φοβούνται.

Άλλα αποτελέσματα

 • Βελτίωση επίδοσης στα μαθήματα.
 • Εμπλουτισμός με ιδέες χρήσιμες στη δημιουργική σκέψη και γραφή.
 • Θετικός αντίκτυπος στην κοινωνική συμπεριφορά.
 • Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε θέσεις ευθύνης και συνεργασίας (σχολικές ομάδες εργασίας κλπ.).
 • Ανεξαρτησία.

Αρχαία Ελληνικά για παιδιά

Γιατί Αρχαία Ελληνικά για παιδιά;

 • Επειδή τα παιδιά λαμβάνουν πλούσια και ποιοτικά ερεθίσματα σε μια ηλικία που η ανάπτυξη στο νοητικό και γλωσσικό τομέα είναι ταχύτατη.
 • Επειδή διδάσκονται κείμενα που είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία και τον πνευματικό τους ορίζοντα.

 • Επειδή συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητα, όπως ορθοφωνία, καλλιγραφία, μουσική, θέατρο, ζωγραφική, υποκριτική, κατασκευές, παραγωγή λόγου, ερμηνεία κειμένων και κινητοποιούνται με τεχνικές που βασίζονται στην εμψύχωση, στο παιχνίδι και στην έρευνα.
 • Επειδή εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και να αξιοποιούν καλύτερα το νόημα των λέξεων, αναλύουν και κατανοούν καλύτερα τις σύνθετες λέξεις, όπως αρτοποιείο, ένδυμα, υπόδημα.
 • Επειδή χάρη στην ετυμολογία των λέξεων μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά την ορθογραφία της Ελληνικής γλώσσας, κατανοούν σε βάθος τη μητρική και συγκρατούν πιο εύκολα το λεξιλόγιο στη μνήμη τους.
 • Επειδή αντλούν πρότυπα και αξίες από τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα και με τρόπο βιωματικό γνωρίζουν την ανεπανάληπτη Ελληνική κληρονομιά.
 • Επειδή με την ακρόαση μύθων ενισχύεται η συγκέντρωση της προσοχής τους, επιτυγχάνεται η νοητική και γλωσσική τους ανάπτυξη (μάθη φρένας αύξει) και καλλιεργούνται τα συναισθήματά τους. Παράλληλα νιώθουν γαλήνη κι ευδαιμονία στη ψυχή τους και αποκτούν ενδιαφέρον για τη μυθολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό.
 • Επειδή τα «παιδιά που διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά έστω μια φορά την εβδομάδα έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένες μαθησιακές ικανότητες από τους συνομηλίκους τους» (Μελέτη Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας).
 • Επειδή η εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών ωφελεί στους ψυχογλωσσικούς τομείς: ορθογραφική ικανότητα, αναγνώριση γραπτού λόγου (ανάγνωση), αναγνώριση προφορικού λόγου, απόδοση εννοιών – ορισμός λέξεων, μνημονική ικανότητα και μορφολογική και σημασιολογική επεξεργασία σύνθετων λέξεων» (Έρευνα Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Dundee Σκωτίας)
 • Επειδή σύμφωνα με την ίδια έρευνα τα Αρχαία Ελληνικά προλαμβάνουν ή και περιορίζουν τα συμπτώματα δυσλεξίας. Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στη σωστή άρθρωση και προφορά.
 • Επειδή παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο γυμνάσιο, αφού έχουν πλέον εξοικειωθεί με τη γλώσσα και την έχουν αγαπήσει.
 • Επειδή με απλότητα, χαρά, χωρίς να κουράζονται, χωρίς επιπλέον φόρτο για το σπίτι μαθαίνουν τη γλώσσα και απολαμβάνουν μια πτήση ανάμεσα στους αιώνες!